• <tt class='tlJykMlA'></tt>
 • <thead class='94K7Lauipx'><option class='9cNvbSu7LJ'></option></thead>

  <em class='jepytdnyfeW3'><b class='oR1Ys12nk'><td class='6rzzLTN'></td></b></em>

 • <dl class='Td0EmkF'><b class='qoWhaibfJ9'></b></dl>

 • <span class='lS1G'></span>

  2013-2014北航校历

  2012-2013学年第二、三学期校历

  2012-2013学年第二、三学期校历 第二学期(春季) 学院路校区教学作息时间表 日 星期 一 二 三 四 五 六 日 上午 周序 月 第一节 8:00- 8:50 1 三 4 5 6 7 8 9 10 第二节 8:55- 9:45 2 11 12 13 14 15 16 17 第三节 10:00-10:50 3 18 19 20 21 22 23 24 第四节 10:55-11:45 4 25 26 27 . . . → Read More: 2012-2013学年第二、三学期校历